CÔNG TY CỔ PHẦN GT PHARMA VIỆT NAM

Điều khoản sử dụng

  Công Ty Cổ Phần GT Pharma Việt Nam duy trì website https://gtpharma.vn/ như một hệ thống kênh thông tin cho khách hàng. Theo đó website không giới hạn các cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ, thông thông tin, hợp tác kinh doanh với chúng tôi. Khi sử dụng website này với bất cứ sản phẩm, thông tin nào tại đây là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.
  Ngoài ra, khi khách hàng, người dùng muốn sử dụng dịch vụ cụ thể tại website này phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho từng mục.

  1. Sử dụng hợp pháp

  Khi sử dụng hệ thống website của Công Ty Cổ Phần GT Pharma Việt Nam: https://gtpharma.vn/ người dùng không được có bất kỳ hành vi nào có thể hiểu rằng bạn đã và đang hoặc sẽ tổ chức kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào gồm:

  • Đề nghị hoặc chào hàng, bán hàng, cho thuê….trên hệ thống website của chúng tôi.
  • Không được quảng cáo, khuyến mãi bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào trên hệ thống website.
  • Không được tham gia vào bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán, xuất bản hoặc chuyển các loại email không mong muốn (thư rác) đến người dùng khác trong hệ thống trên Website như thông tin khuyến mãi, quảng cáo.
  Các điều khoản sử dụng của công ty GTPharma Việt Nam

  2. Tuân thủ quy định

  Khi sử dụng website của Công Ty Cổ Phần GT Pharma Việt Nam: https://gtpharma.vn/ chúng tôi có quyền hợp pháp yêu cầu người dùng tuân thử những điều khoản, chính sách và những thỏa thuận từ chúng tôi. Trong trường hợp người dùng vi phạm những chính sách trên hệ thống website này chúng tôi có quyền yêu cầu người dùng chấm dứt hoặc đình chỉ ở một số điều như:

  • Truy cập website
  • Sử dụng dịch vụ
  • Thỏa thuận và sử dụng dịch vụ, thông tin

  Ngoài ra, chúng tôi cũng có quyền thông báo hoạt động này đang bị nghi ngờ vi phạm quy định với bên thứ 3 hoặc cơ quan có trách nghiệm để hợp tác giải quyết và có biện pháp ngăn cấm các hành vi tương tự.

  3. Liên kết website bên thứ 3

  Hệ thống website https://gtpharma.vn/ có thể liên két với bên thứ 3. Chúng tôi có thể cung cấp những đường dẫn để thực hiện những kết nối nhằm đem đến sự thuận tiện cho người dùng.

  Những website được liên hết đều được sở hữu độc lập bởi những tổ chức khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ vấn đề này xảy ra trên hệ thống website đó. Người dùng cần tìm hiểu kỹ về những đơn vị thứ 3 được cung cấp trong bài viết, nội dung mà bạn tìm thấy.

  4. Quyền sở hữu trí tuệ của website

  Tất cả hình ảnh, nội dung… tại hệ thống website https://gtpharma.vn/ đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Công Ty Cổ Phần GT Pharma Việt Nam. Người dùng chỉ có quyền xem, tải về hoặc in ấn nội dung trong trường hợp đó là:

  • Sử dụng mục đích cá nhân không mang tính thương mại.
  • Không sao chép, sử dụng lại nội dung trên bất cứ kênh thông tin, mạng xã hội nào.
  • Không chỉnh sửa nội dung.
  • Không di chuyển bản quyền, thương hiệu và nội dung lên hệ thống website khác.

  Với những trường hợp không nằm trong quy định ở trên yêu cầu người dùng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi để được chấp thuận hoặc có những phương án hỗ trợ khác.

  5. Loại trừ trách nhiệm

   Công Ty Cổ Phần GT Pharma Việt Nam tuyên bố loại trừ trách nhiệm theo các quy định tại Điều khoản miễn trừ.

  6. Quyền truy cập vào những phần có mật khẩu

  Chỉ những người được Công Ty Cổ Phần GT Pharma Việt Nam cho phép bằng văn bản mới được thực hiện việc truy cập và sử dụng những khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu của Website. Những cá nhân, tổ chức cố ý xâm nhập vào vùng này tuỳ từng mức độ có thể sẽ bị khởi kiện hay tố cáo theo pháp luật hiện hành.

  Bài liên quan

  0826495588 gtpharma.JSC Zalo: 0826495588